Олон улсын харилцааны ангийнхан Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Анхбаярын хамт.

 Гадаад харилцааны яамнаас зохион байгуулсан " Нээлттэй хаалганы өдөрлөг " ийн үеэр  ГХЯ- ны төрийн нарийн бичгийн дарга Н. Анхбаяр манай Ол

цааш унших...

хоромхон агшин

ОУХ,БУ-н ангийн оюутанууд аялалаар явж байхдаа............

цааш унших...

мэдээ

3-р ангийн оюутануудын курсын ажлын хамгаалалт эхэллээ.

цааш унших...

Олон улсын харилцааны ангийнхан шалгалтын үеэр.

Олон улсын харилцааны ангийнхан  шалгалтын  дүнгээ сонсохоор хүлээж байна.

цааш унших...

2019-2020 оны төгсөгчидийн төлөөлөл

Тус сургууль нь төгсөгчдөөрөө бахархаж байдаг.2019-2020 оны төгсөгчидийн төлөөлөл.  

цааш унших...

мэдээ

Төгсөх ангийн хувиарийн дагуу Дипломын урьдчилсан хамгаалалт эхэллээ.

цааш унших...

мэдээ

 Төгсөх ангийн хөтөлбөрийн  хувиарийн дагуу Дипломын урьдчилсан хамгаалалт эхэллээ.

цааш унших...

news

Сэтгүүлийн ангийнхан шалгалтын өмнө....

цааш унших...

Олон улсын харилцааны ангийнхан

Олон улсын харилцааны ангийн оюутанууд дадлагын ажлын үеэр.

цааш унших...