ОУСДС

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

мэдээлэл

Шинэ мэдээ

Олон улс судлалын дээд сургууль БНСУ-ын Солонгос судлалын академитай хамтран төсөлийг 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Олон улс судлалын дээд сургууль БНСУ-ын Солонгос судлалын академитай хамтран төсөлийг 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлэж байна      Олон улс