Сургууль

Цааш үзэх

Жил бүр зохион байгуулагддаг “Англи хэлний өдөрлөг” амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Сургуулийн оюутны зөвлөл нь хичээлийн жилийн эхэнд оюутнуудын саналыг үндэслэн тухайн хичээлийн жилд зохиох ажлын төлөвлөгөөг гарган түүнийгээ Сургуулийн захиргаа, …

Оюутануудад

Цааш үзэх

ОУХ, Аялал жуулчлалын ангийн оюутнууд Япон улсад 1 жилийн хугацаатай дадлага хийхээр боллоо.

Олон улсын харилцаа, Аялал жуулчлалын ангийн оюутанууд Япон улсад үйлдвэржилтийн дадлага хийхээр явах боллоо. Японд 1 жилийн хугацаанд дадлага хийхээр …