ОУСДС

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

багшийн хөгжил

Их, дээд сургуулийн хүний нөөцийн хөгжил бол юуны өмнө эрдмийн оюун ухааныг хөгжүүлэх концепци юм. Үүний тулд их, дээд сургууль болгон өөрийн өвөрмөц арга барил, түүндээ нийцсэн тогтолцоотой байдаг. Бид өөрсдийн туулсан богино хугацаа буюу өнгөрсөн 25 жилдээ хичээн зүтгэсээр тодорхой үр дүнд хүрч байна гэж үзэж байна.

   1. Багш оюутнуудынхаа оюун ухаан, сэтгэн бодох чадвар, эрдэм шинжилгээний ажлын дадлага туршлагыг байнга тасралтгүй дээшлүүлж байхын тулд эрдэмтэн багш нарынхаа оюуны нөөц бололцоог ашиглан суралцагчиддаа зориулж сурах бичиг, гарын авлага, эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүлэл, нэг сэдэвт зохиол/монограф/ бичүүлж, тэдгээрийг нь хэвлэн нийтэлдэг. Тухайлбал, манай сургууль хугацааны тодорхой интервалтайгаар өөрийн эрдэмтэн багш нарын бүтээлийг “Эрдэм шинжилгээний бичиг” цувралдаа хэвлэн нийтэлж судлагчдын болон оюутнуудынхаа хүртээл болгодог.
   2. Өөрийн сургуульдаа бие даасан эрдэм шинжилгээний тусгай төслүүдийг 10- 15 жилээр төсөвлөн, өөрсдөө санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байгаа. Энэ ажлын явцад
    • Онолын семинар,
    • Эрдэм шинжилгээний бага хурал,
    • Симпозиум,
    • Онол арга зүйн ба заах арга зүйн семинар зөвлөгөөн зохион байгуулан ажиллаж байна. Эдгээр арга хэмжээнд үр бүтээлтэй оролцсон багш нарт санхүүгийн урамшуулал үзүүлдэг. Мөн тус сургууль нь “Дэлхийн философийн холбоо”-ны жинхэнэ гишүүн байгууллага учраас “Дэлхийн философийн холбоо”-ын олон улсын сайтад эрдмийн бүтээлээ байршуулдаг. /fisp.org.national members. Mongolian Institute of Philosophy, Sociology, Political Science / гэсэн холбоосоор орж үзнэ үү. 
   3. Эрдэмтэн багш нарынхаа зохиол бүтээлүүдийг хэвлэж нийтийн хүртээл болгон ирсэн өөрийн хамт олны төлөөллийг үндэсний хэмжээний олон улсын хурал зөвлөгөөнд томилон оролцуулдаг уламжлалтай. Энэ талаар тус сургуулийн дэргэдэх эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн англи хэл дээрх gооg1е-ийн сүлжээнд тогтмол ажиллаж байгаа ipsp.mn сайтаас үзэж болно.
   4. Авьяастныг төвлөрүүлж, ур чадвартай багш, мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж, тогтвортой ажиллуулахад анхаарна. Орчин үед хурдацтай өөрчлөгдөж байгаа боловсролын салбарын зорилго, шинэ шаардлагатай уялдуулан хүний нөөцийн чадамжийг тасралтгүй хөгжүүлэх зорилтыг тавьж ажилладаг.

Багш, ажилтны хөгжлийн үзэл баримтлал нь тодорхой, тууштай хэрэгждэг байна. Үүнд: