ОУСДС

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Япон хэлний ангийнхан.

 ОУСДС-н Япон хэлний ангийнхан өдөрлөг зохион байгуулав.Өдөрлөгийн  үеэр Япон дуу, бүжгийн тэмцээн болон Цайны ёслолыг хэрхэн хийдэгийг багш Тошиэ зааж үзүүлэв.