ОУСДС

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Олон улс судлалын дээд сургууль БНСУ-ын Солонгос судлалын академитай хамтран төсөлийг 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлэж байна

     Олон улс судлалын дээд сургууль нь туршлагадаа тулгуурлан 2022-2023 оны хичээлийн жилээс эхлэн БНСУ-ын “Солонгос судлалын академи”-ийн санхүүжилттэй “Солонгос судлалын сургалт, судалгааны төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх ажлаа эхлүүлэн ажиллаж байна. Уг төсөлд дэлхийн улс орнуудын 400 гаруй эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллага болон их дээд сургуулиуд төсөл хэрэгжүүлэхээр санал хүргүүлсний 200 байгууллагыг хүлээн авч түүний дотроос 20 байгууллагыг санхүүжүүлж шалгаруулсны 9 дугаар байранд Олон Улс Судлалын дээд сургууль  шалгарч, уг төслийг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна.