ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИ.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИТус сургууль нь эрдэм шинжилгээний ажлынхаа чиглэл, хандлагыг тодорхойлохдоо эрдэмтэн багш, профессор, судлагчдынхаа  ор

цааш унших...