ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИ.

Тус сургууль нь эрдэм шинжилгээний ажлынхаа чиглэл, хандлагыг тодорхойлохдоо эрдэмтэн багш, профессор, судлагчдынхаа  оролцоотойгоор улс орныхоо

цааш унших...