ОУСДС

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Бакалавр бүртгэл - ЕА02272405

Сонгосон хөтөлбөр: олон_улсын_харилцаа
Эцэг, эхийн нэр: Анхбаяр
Өөрийн нэр: Гантуяа
Регистрийн дугаар: ЕА02272405
Утасны дугаар: 95798118
Хичээлийн нэр: монгол_хэл
Голч дүн:
Хичээлийн нэр: нийгэм
Голч дүн:
И-мэйл хаяг: ganatuyaa@gmail.com