Олон улс судлалын дээд сургууль БНСУ-ын Солонгос судлалын академитай хамтран төсөл хэрэгжүүлнэ.

ОУСДС-уийн Удирдах зөвлөл  БНСУ-ын Солонгос судлалын академийн  санхүүжилттэй хөтөлбөрийн ажлын албаны гишүүдийн хамтарсан хурлаар хэлээлцээд ОУСДС-ийн бүтцэд  Солонгос судлалын сургалт, судалгааны хүрээлэн / RESEARCH AND LEARNING INSTITUTE FOR KOREAN STUDIES/-ыг  байгуулах шийдвэрийг 2022 оны 6 дугаар сарын 20-нд гаргасан.

            Тус хүрээлэнгийн эрхлэх солонгос судлалын төслийн үйл ажиллагааны нээлтийг 2022 оны 6 дугаар сарын 22-нд ОУСДС дээр хийлээ.

           

           

           

Солонгос судлалын сургалт судалгааны  хүрээлэнгийн  веб сайт нь  англи хэл дээр ажилладаг бөгөөд ks.ousds.mn гэсэн хаягаар орж үүзэж сонирхож болно.

Тус төслийн хүрээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилээс  Солонгос судлалын  бакалаврын ангид:  

  •          Солонгос хэл, соёл, уламжлал /2.5кр/,
  •      Солонгосын түүх /2,5кр/,
  •      Солонгос Монголын харилцаа /1,5кр/  хичээлүүд  тус тус орох юм.