Төгсөлтийн шалгалт

2022 оны 04 дүгээр сарын 22нд төгсөлтийн шалгалттай. Шалгалтын дараа монтажны зураг авалттай тул бүгд хүрэлцэн ирэхийг мэдэгдье.