Хамтлагийн гишүүд

Манайх үе үеийн сурагчдаас авъяаслаг оюутныг тодруулж сургуулийн дэргэдэх хамтлагийг үүсгэдэг