Олон улсын харилцааны ангийнхан Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Анхбаярын хамт.

 Гадаад харилцааны яамнаас зохион байгуулсан " Нээлттэй хаалганы өдөрлөг " ийн үеэр  ГХЯ- ны төрийн нарийн бичгийн дарга Н. Анхбаяр манай Олон улсын харилцааны ангийн оюутануудад тус яамны үйл ажиллагаа болон номын сангийн үйл ажиллагааг танилцуулав.