хоромхон агшин

ОУХ,БУ-н ангийн оюутанууд аялалаар явж байхдаа............