Олон улсын харилцааны ангийнхан шалгалтын үеэр.

Олон улсын харилцааны ангийнхан  шалгалтын  дүнгээ сонсохоор хүлээж байна.