Мөнх-Эрдэнэ

Манай сургуулийн Бизнесын удирдлагын 3 дугаар ангид сурдаг.