Ганхөлөг

 Ганхөлөг ОУСДС-ийг 2018 онд төгссөн, хичээл сурлагадаа сайн, олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцдог тэргүүний  төгсөгч.  Одоо Япон Улсад Магистрантурт суралцаж байна.