Сэтгүүл зүй

    Сэтгүүл зүй хөтөлбөр нь:Хүмүүнлэгийн болон нийгмийн шинжлэх ухаануудын үндсэн онолтой танилцсан, аливаа үйл явдал асуудлыг задлан шинжлэх чадвар эзэмшсэн, дэлхий ертөнцийн сонин содон мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэхийн тулд 2-с доошгүй гадаад хэл эзэмшиж мэрэгжлийн үйл ажиллагаандаа ашигладаг, нийгэм олон нийтэд мэдээлэл түгээх ёс зүй соёлын хэм хэмжээг эзэмшсэн байна.

       Ажлын байрны чиглэл, албан тушаал :  Сэтгүүлч, Сурвалжлагч, Зохиолч, Редактор, Тоймч, Цахим сэтгүүлч , Хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, Тайлбарлагч, Судлаач, Хэвлэл мэдээллийн ажилтан,Хэвлэлийн төлөөлөгч, Олон нийтийн харилцааны мэргэжилтэн..зэрэг.